8 May 2014

Immejurkie. Pardonbestuurder.


Immejurkie heeft altijd een TaalJurkie aan. Heerlijk, past overal onder en bij. Het is zelfs zo erg, dat ik alle, echt alle woorden die ik hoor of spreek of denk, in mijn hoofd spel. Welke taal het ook is.
Laatst kon ik mijn spellingsplezier niet op, toen een meneer uit de politiek een toespraak hield. Het was echt oersaai, totdat hij zei: Aantakken. Aantakken? Wat zegt-ie nou? En ja hoor, het bestaat echt, aantakken. Dat wil zeggen, bij overheidsbestuurders. Krijg je dit soort zinnen, komt-ie, tak maar aan:
We moeten er samen de schouders onder zetten om het bedrijfsleven te laten aantakken bij de regionale herstructurele herziening van de lange- en middenlange termijnvisie op de sociaal-economische ontwikkelingen in de aantakkende sectoren die we via provinciale subsidies, waarmee we focussen op geld, proberen te triggeren om ook de politiek te sonderen bij het laten aantakken van de diverse gremia die in historisch perspectief een optimaal belanghebbende stem zouden moeten hebben zodat we de meeste items stapje voor stapje kunnen dichttimmeren overigens niet zonder de achterban in de visie op onze agenda voor de toekomst van het sociale domein dat is overigens iets anders dan kroondomein te laten aantakken, want we moeten de breedgelaagde doelgroep de regie terug te geven die we eerst trouwens hadden afgepakt, zodat we dit kartrekkende plan zonder keihard knokken op zijn hoogst met een stukje worstelen onverminderd op kernpunten kunnen laten aantakken.
Smullen natuurlijk, maar hier takt zelfs het TaalJurkie een beetje af.
Kom, bestuurders, lees je eigen tekst voor aan een kind en vraag het kind om de boodschap samen te vatten. Kind denkt: pardon???
Dan weet je dat het anders moet, bijvoorbeeld in B-1 Nederlands. Scheelt een hoop talkshows om ’t alsnog uit te leggen. Intussen doet het kind niet moeilijk over je doolhoftekst en vergeeft je, ruimhartig zelfs. Heb jij even geluk. Ben je zomaar pardonbestuurder. 

Mail bij nieuw jurkie