2 Dec 2014

November Top 5


Politiek, Gezondheidszorg, Belasting en Lingerie scoren goed op social media. Zo eenvoudig is het. Toevallig gingen de immejurkies van november precies over die onderwerpen. Politiek blijft met stip bovenaan staan. En weer constateer ik: mensen die zich met politiek bezighouden, hebben gelukkig veel tijd om immejurkies te lezen. Gezondheidszorg doet het ook goed, qua onderwerp dan. Die over mantelzorg maakte wel wat los – dat was ook de bedoeling. Die over mijn eigen jurkie (The gift that keeps taking) stond in november op de tweede plaats. Een gouwe ouwe over Belasting, waarin ik uitleg dat korte mensen recht hebben op een lager belastingtarief, blijft mensen triggeren, vooral met de vraag: is die robijn nu echt helemaal van ’t pad af? Ja, compleet.
Op de 5e plaats staat een van de oudste immejurkies ooit, nl die over het vraagstuk: wat trek je aan onder je jurkie? Van mannen die zelf hun kleding kopen bij de hema, weet ik dat wel. Maar van vrouwen niet. Die krijgen dus gratis tips.
Dan de geografische spreiding: ik ben blij dat jullie in november nogal honkvast waren, lekker duurzaam, maar 1 of 2 lezers zaten op een ander continent. We kregen er wel 82 nieuwe lezers bij (kunnen jullie even gaan staan, dan weet ik wie jullie zijn). Met zijn allen lazen jullie gemiddeld 5 immejurkies per keer. Ik mag hopen dat dat niet in de baas z’n tijd was. En dan: 68% van de lezers leest de jurkies op een mobile of tablet. Het goeie nieuws van de desktoppers is, dat ze gemiddeld 8 jurkies per keer lezen! Cool. Kom, iedereen aan de desktop. Zie je wel, dat boek moet er komen. Verschil tussen desktop-lezen en boek-lezen is niet zo groot, behalve dan dat je meestal niet met je desktop in bed ligt te lezen.

Naast de inmiddels 90 immejurkies wappert een nog vrij onzichtbaar, ernstig –maar-wel-met-humor-jurkie op een eigen site. Daarover later meer. Terug naar de Immejurkies Original: 100 Immejurkies al bijna. Nog 10 jurkies en we zijn er. Denken jullie vast na over een onderwerp nr 100? Ga ik achter dat boekje aan, want dat moet er toch maar eens van komen. 

Mail bij nieuw jurkie